Villkor

Betalningsvillkor

Efter godkänd kreditkontroll 30 dagar netto.

Leveransvilkor

Fraktkostnad redovisas på Er orderbekräftelse.

Leveranssätt

DHL eller av Ledteknik vald leverantör.

Försäljningsvilkor

Ingen emballageavgift.
EUR pall/pallkrage debiteras till självkostnadspris.
Dröjsmålsränta debiteras om betalning är Ledteknik tillhanda efter den på fakturan angivna förfallodagen, räntesatsen 18%.
Moms tillkommer på samtliga priser.

Pris

Priset på websidan gäller, vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Rätt till ändring i sortiment, produktutförnade och priser förbehålles.

Returer/Byten

Returer accepteras endast efter särskild överenskommelse. Vid returer/byten bifoga returblankett.
Varorna ska returneras obegagnade och i originalförpackning.
Frakter till oss i samband med returer eller byten betalas av kund.
Godkänd retur krediteras med 20% avdrag på varans pris.

Transportskadat gods

Transportskador skall omgående anmälas till transportören och Ledteknik. Var noga med att kontrollera din försendelse vid mottagandet, att du fått riktigt antal kolli jämfört med frakthandlingen och att allt gods är oskadat.

Garanti/Reklamation

Garanti gäller i 12 månader från inköpsdatum om inte annat anges.

Äganderätt

Levererat gods förblir vår egendom till dess det till fullo betalts.

Tryckfel m.m.

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Varukorg